Activiteiten BZGG

Activiteiten BZGG

Onderstaand de activiteiten vanuit de zangbond:

aan deze pagina wordt momenteel gewerkt; binnenkort is alle informatie te zien

Bondsdag

Eens per 4 jaar organiseren we in 'de Doelen'  te Rotterdam een Bondsdag.

Projectkoor

Eens per 4 jaar organiseren we een Projectkoort (voorheen: Groot Samengesteld Koor). Leden van de koren uit het hele land repeteren dan 10 keer op zaterdagmorgen. Daarna volgt een CD-opname. En uiteraard volgen er ook 2 of 3 concerten.

Dirigentencursus

De dirigentencursus is bedoeld voor beginnende dirigenten. In deze cursus wordt aandacht besteeds aan slagtechniek en solfege. Ook wordt er soms een muziekdictee gegeven. Verder bestaan de cursusochtenden uit een practicum, om het geleerde in praktijk te brengen.
De cursus vindt plaats in de periode september-mei op maximaal 10 zaterdagochtenden. 

245
245