Activiteiten BZGG

De onderstaande activiteiten worden vanuit de BZGG georganiseerd:

Bondsdag

Eens per 5 jaar organiseren we in 'de Doelen'  te Rotterdam een Bondsdag; de eerstvolgende hopen we te houden in 2022.

Projectkoor

Eens per 4 jaar organiseren we een Projectkoort met muziek rond een thema (voorheen: Groot Samengesteld Koor).
Per jaar worden er ongeveer 10 repetities gehouden op zaterdagmorgen en sluiten af met 1 of 2 concerten. Indien mogelijk wordt er een CD-opname gemaakt. Het eerstvolgende projectkoor hopen we te organiseren in 2023.

Dirigentencursus

De dirigentencursus is bedoeld voor beginnende, of soms ook gevorderde, dirigenten.
In deze cursus wordt aandacht besteeds aan slagtechniek en solfege. De cursusochtenden bestaan zo veel mogelijk uit praktijkopdrachten.
De cursus vindt plaats in de periode september - juni op een aantal zaterdagochtenden.
Ook in het seizoen 2019 - 2020 is er weer een dirigentencursus. 

Muziekuitgeverij

Door de eigen uitgeverij wordt muziek uitgegeven die bij de identiteit van de Bond past.
Via de website is deze muziek te bestellen.

245
245