Nieuws BZGG

poster paascantate Zeist
28 oktober 2017

Zeist vraagt zangers voor Paascantate 2018

Van het leven naar de dood, door de dood naar het Leven
Dat is de titel van het muzikale verhaal dat we gaan zingen.

In tien oefenavonden en rond Pasen twee uitvoeringen.

De cantate bestaat uit berijmde psalmteksten en bestaande liederen.

Dirigent Johan Pitlo: "Jezus' lijden en Godverlatenheid staan centraal in de cantate, maar daarvan uit ook het licht van Pasen. Wew beginnen te zingen bij schepping en zondeval en eindigen met een vooruitblik naar het eeuwige leven."

187
187