Nieuws BZGG

Projectkoor
01 juli 2019

Welkom bij het Projectkoor BZGG!

Welkom bij het BZGG Projectkoor!

Onder leiding van Paul Heijboer en organist Leendert Verduijn willen we een viertal stukken instuderen op een aantal zaterdagochtenden. We heten u van harte welkom!

Beste zanger,

In het verleden werd door de BZGG om de vier jaar als zangactiviteit het ‘Groot Samengesteld Koor’ georganiseerd. Dit GSK repeteerde dan een aantal keren, met als afsluiting een concert/zangavond, waar de ingestudeerde muziek ten gehore werd gebracht.

Omdat in de muziekwereld ook de tijden veranderen en er nu veel met projectkoren wordt gewerkt, wil de BZGG, als bond van zangverenigingen, de koorleden van de aangesloten koren de mogelijkheid bieden om op deze manier in een groter koor mee te zingen. Ook hopen we hierdoor de onderlinge band te vergroten.

Als thema voor de muziek hebben we gekozen voor: ‘Ellende, verlossing en dankbaarheid’.
De volgende muziek gaan we uitvoeren:
Cantate ‘Berouw, vergeving en bevrijding’ J.H. Maunder
Psalm 116 Margreet de Jong
Psalm 126 Paul Heijboer
Psalm 130 Jaap de Wit jr.

De dirigent van het projectkoor is Paul Heijboer en als organist zal Leendert Verduijn meewerken. Ook zullen er een sopraan- en baritonsolist meewerken en als extra begeleiding een muziekensemble.

De uitvoering is gepland op D.V. 14 maart 2020 in de Grote of St. Michaëlskerk in Oudewater.
De repetities worden gehouden op de volgende zaterdagochtenden, van 9.30 tot 12 uur in de buurt van Gouda. (exacte locatie volgt nog)
Locatie is de Eskolkerk van de Ger. Gem. te Houten, Poldermolen 1, 3994 DD Houten.

De kosten zijn €65 per persoon. Hierbij zijn inbegrepen de muziek en de consumpties op de repetities en het concert.

Wil je meezingen? Geef je dan op => zang@bzgg.nl. Aanmelden kan tot 22 juli 2019. 

Bij deze brief zit een flyer waar de informatie ook op terug te vinden is. De flyer wordt ook op onze Facebookpagina geplaatst. We willen u vragen om deze zo veel mogelijk te delen via social media. Dit projectkoor kan alleen doorgaan bij voldoende deelname.

We hopen dat we u kunnen begroeten op de eerste repetitieochtend, zaterdag 14 september 2019.

Namens bestuur van BZGG,
een muzikale groet,

Cees Zwaal,
zangcoöordinator BZGG

Zie hieronder de flyer:


 

187
187