22 juli 2022

Veranderingen in het bestuur

Veranderingen in het bestuur van de BZGG sinds de laatst gehouden ledenvergadering op donderdag 2 juni jl.

Op donderdag 2 juni jl. zijn er tijdens de jaarlijkse ledenvergadering bestuursverkiezingen gehouden.
Naar aanleiding van die verkiezingen zijn er een aantal veranderingen in het bestuur, namelijk een nieuwe voorzitter en secretaris en zang-coordinator.
Verder hebben we afscheid genomen van de huididge voorzitter en secretaris en de muziek-coordinator.
 

187
187