coronavirus2.png
29 september 2020

Update Info COVID-19 (9)

VEILIG WILLEN BLIJVEN ZINGEN!

Op de persconferentie van maandag 28 september jl. zijn er, n.a.v. de hard oplopende besmettingen, aangepaste maatregelen bekend gemaakt. Willen we veilig kunnen blijven zingen, dan is een pas op de plaats even nodig. De aangekondigde maatregelen kunnen voor sommige koren vervelend zijn, maar voorkomen is beter dan genezen.
Een samenvatting van de aanpassingen met betrekking tot koorzang, zoals de Rijksoverheid die heeft afgekondigd, zijn:
 - repetities zijn toegestaan tot een maximaal aantal van 30 personen in een binnenruimte, en maximaal 40 personen in de buitenruimte
 - deze maximale aantallen zijn niet van toepassing op jeugd-activiteiten (personen t/m 17 jaar)
 - concerten zijn toegestaan, maar het maximaal aantal van 30 personen (incl. de koorleden) in een binnenruimte, mag niet worden overschreden
 - de algemene richtlijnen van het RIVM en het protocol van Korennetwerk Nederland blijven van kracht

De koren zijn uitgezonderd van het maximale aantal van 4 personen dat geldt voor een gezelschap, maar voor hen geldt dus het maximale aantal voor samenkomsten. 
Onder een gezelschap wordt verstaan: een groep mensen die samen ergens aan deelnemen of die zich samen ergens ophouden. En een samenkomst kan bestaan uit meerdere groepen.

Omdat de veiligheidsregio's en de gemeenten een belangrijke rol hebben bij de uitvoering van de maatregelen, is het mogelijk dat er verschillen zijn tussen de diverse veiligheidsregio's. Ga dus ook na of er afwijkende maatregelen zijn in je eigen regio.

De laatste versie van het protocol, waar de bovenstaande maatregelen nog niet in verwerkt zijn, is hier te vinden:
                   => Protocol-richtlijnen-koorsector-update-23-september-2020.pdf

Nogmaals de belangrijkste onderdelen van het advies: zingen mag op 1,5 meter afstand, in zigzagformatie en altijd in een goed geventileerde ruimte.

Een ZigZag-inkleurplaat is hier te downloaden => ZigZagkleurplaat

Ook de algemene maatregelen, die nog altijd gelden, mogen niet vergeten worden: goede hygiene, afstand houden, gezondheidscheck, bijhouden presentielijst.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn komen wij met nieuwe informatie.

187
187