coranovirus6.png
23 november 2021

Update Info COVID-19 (27)

Aangepaste protocollen!

Op 20 en 24 november zijn er aanpassingen bekend gemaakt van de coronamaateregelen. Voor koren zijn die over zaalverhuur en opnieuw de invoering van de
1,5 meter maatregel van toepassing.
Zaalverhuur voor koorrepetities is nog toegestaan na 20.00u, ook al is de locatie hier niet primair voor. Alleen als een locatie gehuurd wordt die primair voor horeca bestemd is. Dan geldt de sluitingstijd van 20.00u wel. Repeteren in bijvoorbeeld een dorpshuis of wijkcentrum kan dus, maar dan moet de eventueel aanwezige horecagelegenheid wel gesloten zijn.
Vanaf 24 november is de 1,5 meter afstand weer ingevoerd als algemene basismaatregel. Deze verplichting geldt niet waar een coronatoegangsbewijs (ctb) van toepassing is, zoals bij kunst- en cultuurbeoefening voor groepen van 18 jaar en ouder, oftewel bij een koorepetitie of uitvoering. Want daar moet de QR-code gescand worden. Om veiligheid te vergroten mag een koor er natuurlijk wel zelf voor kiezen.
Het coronatoegangsbewijs geldt nog steeds niet voor dirigenten of artistiek leiders.


Belangrijk blijven natuurlijk de basismaatregelen, zoals thuisblijven bij klachten (en je laten testen!), handen wassen en ventileren !

Door Koornetwerk Nederland is het protocol hier weer op aangepast
 
=> Protocol-richtlijnen-koorsector-update-23-november-2021

187
187