coranovirus6.png
31 mei 2021

Update Info COVID-19 (19)

Op de laatste persconferentie van vrijdag 28 mei jl. zijn er door het kabinet versoepelingen aangegeven volgens 'stap 3' van het Openingsplan voor amateurkunstbeoefenaars.

Echter geeft dit voor de amateurkoren geen verandering, want het advies (het is geen verbod) om niet te zingen blijft voorlopig nog gelden.

Alleen professionele koren en kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.

Door Koornetwerk Nederland is hierover een brief gestuurd naar de ministers de Jonge en van Engelshoven. Hierin wordt door hen om verdere toelichting gevraagd, maar ook om het negatieve advies te vervangen door goede voorlichting, en onder welke voorwaarden, er wel gezongen kan worden.

Omdat er op dit moment nog niets veranderd is in de maatregelen voor de amateurkoren,  wordt vanuit de BZGG nog steeds geadviseerd om niet  fysiek te repeteren of een uitvoering te geven. Voor veel (jeugd)koren zal dit nog steeds een teleurstelling zijn.

Wij hopen dat er binnenkort alsnog een positief keerpunt komt, zodat we als amateurkoorzangers weer van ons kunnen laten horen op de manier zoals we het altijd gewend waren.

De BZGG verwijst naar het door Koornetwerk Nederland opgestelde protocol. Er is nu een nieuwe gewijzigde versie.
Deze is hier te vinden:   
 Protocol Koornetwerk Nederland - versie 21 mei 2021

Zodra er veranderingen zijn in de genomen maatregelen dan geven wij weer een up-date.

187
187