coronavirus2.png
12 mei 2021

Update Info COVID-19 (18)

Op 12 mei is er weer een persconferentie geweest en daar in werd aangegeven dat 'stap 2' van de versoepelingen genomen kan worden, als de besmettingen af blijven nemen.

Helaas leveren deze verdere versoepelingen geen veranderingen op voor de maatregelen zoals die nu gelden voor de koren.

Kunst- en cultuurbeoefening in een binnenruimte is voor groepen nog niet mogelijk. Los daarvan blijft het dringende adviesom niet  samen te zingen van kracht. En dat geldt voor zowel voor de binnenruimte als in de open lucht. Alleen professionele koren en kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.

Omdat er dus niets veranderd is in de maatregelen voor de amateurkoren,  wordt vanuit de BZGG nog steeds geadviseerd om niet  fysiek te repeteren of een uitvoering te geven. De BZGG begrijpt dat dit voor veel (jeugd)koren nog steeds een teleurstelling is.

Wij hopen dat er binnenkort een positief keerpunt komt in deze coronacrisis, zodat we als koorzangers weer van ons kunnen laten horen op de manier zoals we het altijd gewend waren.

De BZGG verwijst naar het door Korenetwerk Nederland opgestelde protocol.
Deze zijn hier te vinden:   
 Protocollen Korennetwerk Nederland - versie 1 dec 2020

Zodra er veranderingen zijn in de genomen maatregelen dan melden wij dit weer.

187
187