coronavirus4.png
16 december 2020

Update Info COVID-19 (16)

Lockdown ook voor de amateurkoren.

Op maandag 14 december zijn verscherpte maatregelen bekendgemaakt. De kern daarvan is: BLIJF ZO VEEL MOGELJK THUIS !

Om het coronavirus terug te dringen is het nodig om de contactmomenten, reisbewegingen en groepsvorming tot een minimum te beperken. Ook blijjft het dringende advies, waarin het samen zingen sterk wordt ontraden, nog van toepassing.

Naar aanleiding van bovenstaande maatregelen, die van toepassing zijn op amateurkoren,  wordt vanuit de BZGG geadviseerd om - in elke geval tot 19 januari 2021 - niet meer fysiek te repeteren of een uitvoering te geven.

De BZGG begrijpt dat dit voor veel (jeugd)koren een teleurstelling is, want er waren er misschien nog wel die een bescheiden (digitaal) kerstconcert wilden geven.

Wij hopen dat er in 2021 een positief keerpunt komt in deze coronacrisis, zodat we als koorzangers weer van ons kunnen laten horen op de manier zoals we het zouden willen.

Zingen, onder de voorwaarden volgens de protocollen, door kinderen t/m 12 jaar en door professionele zangers en zangkoren is wel toegestaan, evenals het zingen tijdens kerkdiensten.

Zodra er meer informatie is, of er veranderingen zijn in de genomen maatregelen, dan melden wij dit weer.

187
187