coranovirus6.png
15 oktober 2020

Update Info COVID-19 (11)

ZINGEN NOG MOGELIJK?

Sinds woensdag 14 oktober om 22.00 uur zijn er aangepaste maatregelen (gedeeltelijke lockdown) van kracht. Daarmee probeert men de snelle verspreiding van COVID-19 af te remmen.

Voor de koorsector zijn er geen grote gevolgen ten opzichte van de regels die er nu gelden:
 - de richtlijnen van het RIVM over zingen blijven onverminderd van kracht,
    dus ook het protocol van Koornetwerk Nederland
 - 
repetities zijn toegestaan tot een maximaal aantal van 30 personen in een binnenruimte,
    en maximaal 40 personen in de buitenruimte
 - deze maximale aantallen zijn niet van toepassing op jeugd-activiteiten (personen t/m 17 jaar)
 - concerten zijn toegestaan, maar het maximaal aantal van 30 personen (is incl. de koorleden) in een
    binnenruimte, mag niet worden overschreden
 - er is een dringend advies om binnen in publieke ruimtes mondkapjes te dragen bij verplaatsingen
    (dus niet tijdens repeteren)
 - houd rekening met het beleid van de eigen Veiligheidsregio, beheerder repetitieruimte
    of (eigen) kerkelijke gemeente

Wel een oproep aan de koren om zorgvuldig af te wegen hoe men met deze maatregelen omgaat. Samen zingen kan (nog steeds) binnen deze richtlijnen, maar wees je bewust van de ernst van de situatie. Gebruik je verstand en neem je verantwoordelijkheid. De BZGG kan hierin geen algemeen advies geven.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanvulling 16-10-2020:
De deputaatschappen Vertegenwoordiging en Voorlichting, Kerk en Overheid en Kerkelijke Dienstverlening Van de Ger. Gemeenten hebben het volgende advies uitgebracht, met betrekking tot verenigingen: rond het verenigingsleven merken we het volgende op. Verenigingactiviteiten hebben in zich dat er meer sociale contacten zijn. Juist op dit punt heeft de overheid krachtige uitspraken gedaan. We raden derhalve het volgende aan:
   - verenigingsactiviteiten die gericht zijn op kinderen en jongeren kunnen hun voortgang hebben
   - verenigingen die zich richten op volwassenen doen er goed aan hun activiteiten in elk geval de
      komende maand op te schorten. Dit geldt ook voor de koren.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nogmaals wijzen wij er op dat de plaatselijke (kerkelijke) gemeente strengere maatregelen kan voorschrijving dan die in het advies vermeld zijn van de verschillende overheden.

Alle overige algemene maatregelen blijven onverkort van kracht.

187
187