Nieuws BZGG

01 september 2019

Projectkoor BZGG!

Helaas; het projectkoor gaat niet door.

Het was de bedoeling om, in het najaar van 2019 en het voorjaar van 2020, met een projectkoor een aantal muziekstukken te zingen, die betrekking hebben op het thema: "Ellende, verlossing en dankbaarheid". Het geheel zou dan afgesloten worden met een concert in de Sint Michaelskerk in Oudewater.

Het projectkoor zou onder leiding staan van Paul Heijboer en als organist zou Leendert Verduijn meewerken.

De volgende muziek wilden we gaan uitvoeren:

Cantate ‘Berouw, vergeving en bevrijding’       J.H. Maunder
Psalm 116                                                            Margreet de Jong
Psalm 126                                                           Paul Heijboer
Psalm 130                                                           Jaap de Wit jr.


 

187
187