coranovirus7.png
15 juli 2020

Informatie m.b.t. COVID-19 (7)

SAMEN ZINGEN KAN, EN OOK VEILIG !

Het RIVM heeft op 30 juni 2020 een advies uitgebracht, waarin vermeld is dat samen zingen alleen veilig kan als aan alle voorwaarden van dat advies wordt voldaan.  Dat geldt voor de algemene voorwaarden, maar ook de aanvullende m.b.t. de koren.

De belangrijkste onderdelen van het advies zijn: zingen mag weer op 1,5 meter afstand, bij voorkeur in zigzagformatie en altijd in een goed geventileerde ruimte.

Het aangepaste aanvullende protocol is hier te vinden

=> Protocol-richtlijnen-koorsector-update-9-juli-2020.pdf

Korennetwerk Nederland heeft het voor de koren een ZigZag-inkleurplaat gemaakt. Als je daar als koor gebruik van maakt weet je snel of er een passende opstelling te maken is in de eigen repetitieruimte. Het puzzelen zou hierdoor makkelijker moeten zijn.

De kleurplaat is hier te downloaden => ZigZagkleurplaat

Het is op zich geen onbekende opstelling, veel koren gebruiken deze al, maar zelden wordt het toegepast met een onderlinge afstand van 1,5 meter. Het grote voordeel van deze inkleurplaat is dat je de maatvoering van de repetitieruimte eenvoudig kan afkaderen en zo de optimale zigzag-opstelling kunt maken.

Hier nog enkel tips:

  • kader eerst de beschikbare ruimte af, dan weet je precies hoeveel plekken er beschikbaar zijn
  • als je op zoek moet naar een nieuwe (tijdelijke) ruimte, teken dan eerst de opstelling, zodat je precies weet hoe groot die ruimte moet zijn
  • het zigzagframe is al voorgedrukt; markeer eerst het aantal leden met potlood en geef dan elke partij een eigen kleur
  • je kunt de stoelen, die je al klaar zet, ook nog nummeren en elke zanger een vaste plek aanwijzen; is ook makkelijk voor na de pauze

Vergeet de algemene maatregelen niet, o.a. met betrekking tot hygiene, afstand houden, gezondheidscheck.
Maar ook het advies om een presentielijst bij te houden, om zo eventueel bron- en contactonderzoek te vergemakkelijken, mocht dit nodig zijn.
Een volgende punt dat door hen aangehaald wordt is dat "hard meezingen in groepsverband niet is toegestaan", dus moet er op een ingetogen manier gezongen worden.
Als laatste verwijzen we nogmaals naar het advies over 'een goed geventileerde ruimte'.

Het is de verwachting dat in de toekomst het protocol nog verder aangepast zal worden, op basis van de opgedane praktijkervaring. Zodra die er zijn vermelden wij de weer.

Het volledige advies van het RIVM is hier te vinden => Advies-koren-en-zangensembles

187
187