coranovirus6.png
30 juni 2020

Informatie m.b.t. COVID-19 (6)

ZINGEN MAG WEER per 1 juli, maar dan wel rekening houdend met het advies van het RIVM.
De belangrijkste onderdelen van het advies zijn: zingen mag weer op 1,5 meter afstand, bij voorkeur in zigzagformatie en altijd in een goed geventileerde ruimte.


De onderlinge afstand is dus gelijk aan de algemene afstand, en door de zigzagformatie blijft het directe risico door druppelinfectie minimaal, maar dan moeten de zangers wel recht voor zich uit zingen. 
Een ander belangrijk punt uit het advies van het RIVM is de VENTILATIE, als in een binnenruimte wordt gezongen. Het RIVM zegt hierover:

“Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt gelucht (advies is gebaseerd op richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid). Bij twijfel over de ventilatie en luchtstromen in de ruimte is het aan te raden professioneel advies in te winnen.” 

Het protocol voor amateurkoren van Korennetwerk Nederland is aangepast
           =>  Protocol-richtlijnen-koorsector-update-1-juli-2020
Neem voordat je wil gaan zingen wel contact op met de plaatselijke (kerkelijke) gemeente, en stem dit goed met hen af.
Ook moet men nog rekening houden met de algemene maatregelen, o.a. met betrekking tot hygiene.
Verder wordt geadviseerd om een presentielijst bij te houden, om zo eventueel bron- en contactonderzoek te vergemakkelijken, mocht dit nodig zijn.
Door de RIVM wordt ook verwezen naar het generiek kader coronamaatregelen. Uitgangspunten zoals anderhalve meter afstand houden, hygienemaatregelen en de gezondheidscheck vormen daarvan de basis, en sluiten aan bij de basisregels voor iedereen.
Een volgende punt dat door hen aangehaald wordt is dat "hard meezingen in groepsverband niet is toegestaan", dus moet er op een ingetogen manier gezongen worden.
Als laatste verwijzen we nogmaals naar het advies over 'een goed geventileerde ruimte', zie eerder in dit nieuwsbericht.


Het volledige advies van het RIVM is hier te vinden => Advies-koren-en-zangensembles
 

187
187