coranovirus5.png
23 juni 2020

Informatie m.b.t. COVID-19 (5)

Omdat er enkele kleine veranderingen zijn sinds het vorige nieuwsbericht hierbij de link voor het gewijzigde protocol. Met de maatregelen, zoals in dit protocol, kan weer worden gestart worden met zingen. Daarbij blijft het noodzakelijk dat deze herstart met de nodige voorzichtigheid gebeurt. Dat betekent stapsgewijs beginnen: in kleine zanggroepjes, in ruimtes met een groot volume waarbij goede ventialitie mogelijk is, of - beter nog - buiten. Zodoende kunnen we leren in de praktijk en beperken we de risico’s. Ook moeten we extra rekening houden met kwetsbare groepen, zoals senioren en personen met gezondheidsrisico’s. Daarover is een aparte passage in het stuk opgenomen. Het protocol is aan het ministerie van OCW toegezonden ter beoordeling.

 

Het protocol is via de volgende link te downloaden
https://koornetwerk.nl/wp-content/uploads/2020/06/Protocol-en-richtlijnen-koorsector-update-23-juni.pdf
 

Omdat er nog steeds onduidelijkheid is de mogelijke overdracht van het virus bij het zingen, en de BZGG het belangrijk vindt dat op een veilige en verantwoorde manier het zingen weer opgepakt wordt, adviseren wij om het advies van het RIVM te volgen. Zie ook de brief die de, bij de BZGG aangesloten, koren hebben ontvangen.

Ook deze keer wijzen we op de eigen verantwoordelijkheid van een koor, maar ook dat men bij de plaatselijke (kerkelijke) gemeente na moet gaan wat toegestaan en mogelijk is.

Zodra er veranderingen zijn zullen, de bij de BZGG aangesloten koren, en/of andere betrokkenen, worden geïnformeerd.  

187
187