coronavirus4.png
01 juni 2020

Informatie m.b.t. COVID-19 (4)

Samen zingen is vanaf 1 juni jl. niet meer verboden, maar het RIVM adviseert om het zingen nog niet te hervatten  in afwachting van nader onderzoek. Het ministerie van OCW is aan het onderzoeken of voor professionele koren het al wel mogelijk is om te starten, op basis van een goed protocol. Gelukkig is door Korennetwerk Nederland in samenwerking met andere instanties ook voor de amateurkorensector een protocol ontwikkeld.  Met dit protocol kan veilig gezongen worden. Het protocol is aan het ministerie van OCW toegezonden. We hopen dat op basis daarvan het weer mogelij is om in fasen weer op te starten. 

Het protocol is via de volgende link te downloaden
=> 
https://koornetwerk.nl/wp-content/uploads/2020/06/Protocol-richtlijnen-koorsector-1.6.2020-def.pdf

Helaas is het opgestelde protocol  voor veel koren nog geen optie, gezien de regels die er in staan. Maar deze regels zijn op dit moment nodig om geen onverantwoorde risico's te nemen.

Aangezien de BZGG het belangrijk vindt dat op een veilige en verantwoorde manier het zingen weer opgepakt wordt, adviseren wij om het advies van het RIVM te volgen.

Nogmaals willen wij aangeven dat een koor zelf verantwoordelijk blijft voor de keuze die gemaakt wordt. Maar dat men ook na moet gaan wat er binnen de plaatselijke (kerkelijke) gemeente toegestaan en mogelijk is. Vraag dit bij hen na.

Zodra er veranderingen zijn zullen de bij de BZGG aangesloten koren, en/of andere betrokkenen, worden ge├»nformeerd.  

187
187