coronavirus3.png
21 mei 2020

Informatie m.b.t. COVID-19 (3)

Op dinsdag 19 mei jl. zijn er verruimingen bekend gemaakt op de geldende maatregelen. De daaropvolgende berichtgeving van diverse overheidsinstellingen, over het oppakken van activiteiten, zorgde voor grote verwarring, doordat ze elkaar  tegenspraken.

Naar aanleiding daarvan zijn door de KNMO en Korennetwerk er gesprekken (spoedoverleg) geweest met de diverse overheidsinstanties. De uitkomst daarvan is hier te vinden:

   - https://www.klankwijzer.nl/nieuws/artikel/knmo-schept-helderheid-in-door-overheid-gecreeerde-chaos/140dd66788e4

Het ministerie van OCW adviseert zangkoren om het aanvullend advies van medische experts (m.b.t. besmettingsrisico's) af te wachten voordat de zangactiviteiten worden opgepakt. Dus is er nog geen versoepeling voor zangactiviteiten.

Bij overige samenkomsten in publieke ruimten mogen maximaal 30 personen bij elkaar komen, maar daarbij moet wel 1,5 meter afstand van elkaar worden gehouden. Tevens moet rekening worden gehouden met het protocol dat door de beheerder is opgesteld.

De BZGG vindt het belangrijk dat op een veilige en verantwoorde manier het zingen weer opgepakt wordt en adviseert om de nu geldende maatregelen te volgen, dus organiseer nog geen fysieke zangactiviteiten.

Een koor blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de keuze die gemaakt wordt. Ook is het belangrijk om te weten wat er binnen de plaatselijke (kerkelijke) gemeente toegestaan is en welke regels er gelden. Vraag dit bij hen na.

Zodra er veranderingen zijn zullen de bij de BZGG aangesloten koren, en/of andere betrokkenen, worden ge├»nformeerd.  

187
187