Nieuws BZGG

nieuwsbrief_19-001kop3.png
24 december 2019

Eerste NIEUWSBRIEF

 

Afgelopen week is de eerste nieuwsbrief naar de koren gestuurd !!

 

Omdat binnenkort de laatste ASAF wordt uitgegeven heeft het bestuur gemeend om vanaf nu een nieuwsbrief uit te geven, zodat de koren op de hoogte worden gehouden van wat er zoal gebeurd rondom de BZGG.
De eerste uitgave is afgelopen week, via de secretariaten, naar de koren gestuurd. We hopen dat deze nieuwsbrief door hen doorgestuurd en/of verstrekt wordt naar/aan de koorleden.

Wilt u de nieuwsbrief lezen ? Klik dan hier => Nieuwsbrief BZGG 19-001

187
187