Nieuws BZGG

Bekijk hieronder ons laatste nieuws.

coranovirus5.png
13 maart 2021

Update Info COVID-19 (17)

Het is al enige tijd geleden dat de BZGG een nieuwsbericht geplaatst heeft met betrekking tot de omstandigheden rondom het COVIS19-virus. De reden hiervan is dat omtrent het zingen nog dezelfde maatregelen gelden als in december 2020.

In de afgelopen maanden zijn er verschillende persconferenties geweest waar wel veranderingen in de algemene maatregelen bekend zijn gemaakt. Eén van de belangrijkste is het invoeren van een avondklok.

De kern van de algemene maatregelen is: BLIJF ZO VEEL MOGELJK THUIS ! Want om het coronavirus terug te dringen is het nodig om de contactmomenten, reisbewegingen en groepsvorming tot een minimum te beperken. Ook blijjft het dringende advies, waarin het samen zingen sterk wordt ontraden, nog van toepassing.

Omdat er dus niets veranderd is in de maatregelen voor de amateurkoren,  wordt vanuit de BZGG nog steeds geadviseerd om niet  fysiek te repeteren of een uitvoering te geven. De BZGG begrijpt dat dit voor veel (jeugd)koren een teleurstelling is.

Wij hopen dat er in 2021 een positief keerpunt komt in deze coronacrisis, zodat we als koorzangers weer van ons kunnen laten horen op de manier zoals we het altijd gewend waren.

Zingen, onder de voorwaarden volgens de protocollen, door kinderen t/m 12 jaar en door professionele zangers en zangkoren is wel toegestaan, evenals het zingen tijdens kerkdiensten.

De BZGG verwijst naar de door Korenetwerk Nederland opgestelde protocollen. Deze zijn hier te vinden:

     Protocollen Korennetwerk Nederland - versie 1 dec 2020

Zodra er veranderingen zijn in de genomen maatregelen, dan melden wij dit weer.

Lees meer
187
187