Regio's

Regio's

Sinds de reorganisatie van de BZGG per 1 januari 2013 zijn de Ringen opge­heven. Enerzijds om een te grote werkdruk voor de nieuwe hoofdbestuursleden te voorkomen, anderzijds om te voor­zien in een vorm van persoonlijk contact met de koren, wordt in de nieuwe organisatie uitgegaan van het indelen van de koren in een aantal regio's, met in elke regio een regio-coördinator.

De voorwaarden waaraan regio-coördinatoren dienen te voldoen, alsmede hun taken, zijn door het bestuur vastgelegd in een apart beleidsdocument over het werken met vrijwilligers.

In het overzicht van aangesloten koren vindt u welke koren bij welke regio horen.

  • Kampen : vacature

  • Apeldoorn : Coördinator : Herbert Smit (Ermelo) Email : hsmit1948@kpnmail.nl

  • Utrecht : Coördinator : Corrie de Leeuw (Houten) Email : corrieleeuw@gmail.com

  • Gorinchem : vacature

  • Gouda : Coördinator : Maarten vd Spek (Lisse) Email : maartenendeborahvanderspek@gmail.com

  • Rotterdam : Coördinator : vacature

  • Ridderkerk : Coördinator: Ada van ’t Hof (Ridderkerk) Email: aavanthof@solcon.nl

  • Tholen : Coördinator: Cees Zwaal (Tholen) Email : rc-tholen-bzgg@zeelandnet.nl

  • Goes : vacature

  • Middelburg : vacature

213
213