dc375x250-bzgg.png

Dirigentencursus

Omschrijving

Deze cursus is, dit seizoen, alleen bedoeld voor dirigenten die enige ervaring hebben, of tweede jaars van de vorige BZGG cursus.
Natuurlijk is het wel handig als u noten kunt lezen en/of een muziekinstrument kunt bespelen en een partij kunt voorzingen. In feite kan iedereen instromen die de onmisbare basiskennis die een dirigent nodig heeft, wil opdoen. In de cursus wordt muziek voor jeugd- en gemengd koor behandeld.

Het eerste gedeelte van de ochtend wordt meestal besteed aan slagtechniek en solf├Ęge (intervallen, toonladders, ritme tikken, van blad zingen). Soms wordt er ook een muziekdictee gegeven. De tweede helft van de ochtend volgt het practicum, waarbij muziekstukken worden gezongen door de hele groep.
De cursisten dirigeren om de beurt. Hierbij zullen alle onderdelen die voor een dirigent van belang zijn, aan de orde komen. De deelnemers krijgen zo de kans om het geleerde praktisch te oefenen.
Dit jaar wordt er voor het eerst stagegelopen bij koren, zodat de cursisten het geleerde in de praktijk kunnen oefenen.
De cursus wordt afgesloten met een slotconcert (13-5-2023).

Er is binnen de BZGG nog steeds gebrek aan goede dirigenten! Er zijn nog steeds koren die met moeite een dirigent kunnen vinden. Wij hopen dat deze cursus zal meehelpen het dirigententekort weg te werken.

Datum2023-03-11 09:30-12:00 uur

PlaatsGer. Gem. Houten

GebouwEskol-kerk

252
252